Asociația Română de Psihologie Transpersonală (ARPT) are ca scop inițierea, promovarea, dezvoltarea și aplicarea la un nivel extins a psihologiei transpersonale, precum și a altor ramuri ale psihologiei sau ale unor discipline umaniste care studiază experiențele și manifestările transpersonale. 

Obiective:

1. Inițierea și aplicarea unor metode specifice pentru promovarea psihologiei transpersonale atât în sistemul educațional și de pregătire / formare profesională, cât și în toate componentele societății românești

2. Dezvoltarea și perfecționarea psihologiei transpersonale în țara noastră, atragerea și utilizarea oricăror resurse utile pentru sprijinirea acestui domeniu.

3. Promovarea pe plan internațional a psihologiei transpersonale românești, precum și a oricăror discipline din România care studiază sistematic interacțiunea omului cu spiritualitatea.

Law.png
Users.png
document.png